Dizayn

Spiral ısı değiştirici,  biribirlerine paralel olarak spirla şeklnde sarılmış iki saç levhanın bir kabuk içerisine yerleştirilmesi sonucu elde edilen bir ıs değiştiricidir. Spiral sarımlı ve dikdörtgen kesitli iki kanal elde edilmekte ve bu kanallardan farklı akışkanlar geçerken istene ısı transferi sağlanmaktadırspiral

Avantajları

Çok yüksek askıda katı madde içeren veya çamur formundaki akışkanlar için uygundur.
Aşındırıcı katı madde içeren akışkanlar için uygundur
Her iki tarafa mekanik temizlik için kolayca ulaşılabilir
Yüksek ısı transfer verimi sağlamaktadır
Boyut olarak muadillerine göre daha az yer kaplamaktadır
Sıcaklıktan etkilenecek, bakım problemi çıkarabilecek contalar bulunmamaktadır

Kolay Bakım

Her iki tarafta bulunan kapaklar vasıtası ile her iki akışkanın bulunduğu bölmede ayrı ayrı ve özel bir aparat ihtiyacı olmadan kolayca ulaşılabilir. Bakım süreleri çok kısadır.